Потребители

Forgotten password?

Как да предпазим мобилните тоалетни от проява на вандализъм?

Сигурно сте минавали покрай строителен обект или парк, където сте виждали мобилни тоалетни, изрисувани с не дотам красиви и дори нецензурирани надписи. Обикновено посланията на графитите не са приятни и ако голям поток от хора използва наетите от вас мобилни тоалетни, рискувате да асоциират нецензурните съобщения с името на вашата компания. Възможно е също да сте се натъквали на паднали или запалени кабини. В тези случаи, вероятно работата на вашия обект ще бъде забавена или дори възпрепятствана. Ще е необходимо да изчакате някой сервизен техник да се погрижи за проблема.

Тези неприятни инциденти могат да ви причинят огромни главоболия и да намалят производителността. Може би сте се питали как да предотвратите  проявите на вандализъм. Като професионалисти в отдаването на мобилно оборудване под наем през годините сме се сблъсквали с подобни ситуации и именно затова екипът на EKOTOI ви предлага няколко стъпки, които може да следвате, за да си спестите неприятностите.

  • Помислете за терена

Мястото, на което поставяте преносимите тоалетни, има важна роля в поддържането на тоалетните в изправно и използваемо състояние. Затова ви препоръчваме винаги да ги монтирате на суха и равна повърхност. Влажните места са предпоставка за лесно изместване или преобръщане на кабината. Помислете как теренът би могъл да се промени след обилен валеж и да направи портативната тоалетна нестабилна. Избягвайте песъчливи места или такива, където има ерозия. Непрекъснато ерозиращата почва може да дестабилизира мобилната тоалетна и да я превърне в мишена за вандализъм. Ако наемате няколко химически тоалетни за дадено събитие, поставянето им в дълга редица може да помогне за предотвратяването на преобръщането им.

  • Монтирайте мобилните тоалетни в добре осветена зона

Ако се опитвате да предотвратите вандализма върху мобилните тоалетни, поставянето им на добре осветено място трябва да бъде първата ви стъпка. Колкото по-добре осветена е санитарната зона, толкова по-малко вероятно е някой да демонстрира „артистичните“ си умения върху кабините.

  • Поставете мобилните кабини близо до камери за наблюдение

Камерите за наблюдение са чудесен начин за предотвратяване на кражби, вандализъм и неоторизирано влизане в работния ви обект. По този начин, ако някой посегне върху наетото от вас мобилно оборудване, ще имате видео доказателство срещу виновника.

  • Оградете мястото

Когато планирате поръчката на необходимото мобилно оборудване за строителната площадка, обмислете поставянето на мобилни огради за заграждането на обекта. Те могат да предотвратят кражби и унищожаване на вашето оборудване. Предприемайки тази стъпка, вие ще попречите на хората да имат лесен достъп до мобилните тоалетни.

  • Заключвайте тоалетните вечер

Нека кажем, че нямате възможност да оградите целия строителен обект. В този случай, заключвайте мобилните тоалетни вечер. Това няма да реши проблема с вандализма по външните стени, но пък ще защити интериора на тоалетните от недоброжелатели.

  • Говорете със служителите си

Вандализмът към мобилните тоалетни не винаги е причинен от случайни минувачи. Понякога собствените ви служители са отговорни за нанесените щети. Ако имате подобни опасения, помислете за открита дискусия със служителите си.

Нека знаят, че мобилните тоалетни се използват от всички и трябва да проявят уважение. Напомнете им, че те не са ваша собственост и че носите материална отговорност за тях.