EKOTOI осигури стандартни тоалетни кабини DIXI, специализирани тоалетни за хора в неравностойно положение TOI Cap, мобилни мивки, както и мобилни огради за A to Jazz Festival, който се проведе традиционно в началото на юли в София. 

© A to Jazz Festival
© A to Jazz Festival
© A to Jazz Festival
© A to Jazz Festival
© A to Jazz Festival