EKOTOI отново осигури мобилно оборудване за провеждането на Фестивала на балканската скара „София мези“ 2017. Фирмата предостави мобилни тоалетни кабини DIXI+, TOI Mini, както и TOI Cap. EKOTOI осигури още мобилни мивки и осветителни мачти за събитието. ​