Електрическа ограда

Системата се състои от мрежа от хоризонтални кабели, които започват от земята и продължават до около 500 мм над линията на оградата. Високото напрежение се пуска с цел ефективна защита и възпиране от набези.
Въпреки гъвкавата горна част на оградата е невъзможно тя да бъде прескочена. За да се избегне ненужен токов удар, през деня може да се захрани с ниско напрежение. Системните проводници се преплитат така, че да останат опънати при всякакви атмосферни условия. Системата е модулна и няколко зони могат да се комбинират така, че да се изгради според спецификата на конкретния обект.

  • Минимално количество за поръчка - над 250 м.