В София се проведе 29-ият Конгрес на Световното дружество на кардиохирурзите и гръдните хирурзи. Представители от над 40 страни се включиха във форума.

EKOTOI осигури VIP каравана и мобилна решетъчна ограда.