Тази година се навършиха 55 години от откриването на музей „Етър“. В изданието на Международния панаир на традиционните занаяти бяха поканени за участие само утвърдени майстори, чиято работа ги отличава и им придава особено значима роля в мисията да се съхрани материалното и нематериалното културно наследство в световен мащаб. 

EKOTOI се погрижи за санитарния комфорт на посетителите като осигури мобилни тоалетни кабини TOI Fresh.