Декларация на Ръководството на EKOTOI за политиката по управление на качеството, околната среда, на здравето и безопасността при работа