Дарителско свидетелство от Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов"