„Световен ден на предизвикателството - България Спортува 2018“ премина през общо шест големи града. EKOTOI се погрижи за санитарните удобства по време на събитието в Бургас, като осигури мобилни тоалетни кабини DIXI+ и TOI Cap, както и мобилни мивки Breeze и мобилни кошове за отпадъци

„Бургас Спортува“ е напълно безплатна инициатива, посветена на активния живот в модерна градска среда. Всеки желаещ имаше възмжоност да се включи в избран спорт, групова или индивидуална тренировка, както и да получи насоки и подробна информация за здравословно хранене и начин на живот.