Турнето на Байер Агро Арена и тази година представи пред земеделски производители иновациите в растителната защита в с. Бяло поле, с. Попгригорово, гр. Кнежа. Събитията минаха под надслов „Открити врати“, като бяха поканени различни клиенти, най-вече земеделци.

За захранването на видеостени, скари и хладилници, EKOTOI предостави 64kW генератор