Като дългогодишен партньор на международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО, EKOTOI отново осигури мобилно оборудване за събитието. Фирмата предостави мобилни тоалетни кабини, както и WC санитарни контейнери с монтирани към тях резервоари за отпадна вода