Бакти+

Предназначен за пречистване на отпадъчни води в септични ями, външни тоалетни, мазноуловители, тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Природен биологичен продукт, абсолютно безвреден за хората и околната среда, не съдържа патогенни микроорганизми, нито химикали, неутрален, не е токсичен и некорозиращ. По никакъв начин не променя свойствата на почистваните от него повърхности.

Безопасна природна технология. Продукт, съдържащ избрани бактериални култури, които след активация с вода се размножават и консумират органичния отпадък, като при процеса не се отделят неприятни миризми. Характеризира се с много висока концентрация на полезни микроорганизми.

  • Предимства:

- Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

- Висококачествен продукт с високо съдържание на активни култури бактерии

- Премахва лошите миризми по естествен начин

- Ускорява разграждането на мазнини, целулоза, грес, протеини, нишесте, и др.

- Намалява нуждата от почистване чрез изпомпване

- Решава проблема с реактивирането на излезли от употреба ями

Начин на употреба:

  • За употреба при септични ями и пречиствателни станции за одпадъчни води:

Първоначално 2 мерителни лъжички (40гр.) на м3. Поддържащо месечно дозиране: 1 мерителна лъжичка (20гр.) на м3.  Да се изсипе нужната доза Бакти+ направо в ямата. Ако това не е възможно - в най близката до нея тоалетна, след което да се пусне водата. 

  • За употреба при сифони (Вани и Мивки) прилагайте разтвор един път седмично.

Подготовка на разтвора: добавете една мерителна лъжичка (20гр.) от праха Бакти+ в 200 мл. хладка вода. Преди употреба оставете да се активира около 30 минути като от време на време го разбърквайте. Изсипете направо в сифона, и оставете да действа колкото е възможно по дълго, но не по малко от 12 часа.

  • За употреба при сухи, външни тоалетни, тръби и канали, разтворът да се прилага веднъж седмично. Подготовка на разтвора: добавете 3 мерителни лъжички (60гр.) прах Бакти+ в 10 л. хладка вода. Преди употреба оставете да се активира около 30 минути като от време на време го разбърквайте. Изсипете направо на желаното място. Ако разтвора не покрие цялата площ, добавете хладка вода.
  • Полезни съвети:

- За да се постигне оптимален ефект, е важно мястото на действие на продукта да е добре овлажнено.

- При нежелана функция (лош мирис или запушване) да се прилага по-често, до момента на отстраняване на повредата.

- При твърде високи или ниски външни температури да се прилага ежеседмично.

- След почистване с дезинфекционни препарати, Бакти+ трябва да се приложи след известно време, защото дезинфекционните препарати са токсични за микроорганизмите.

- Най-ефективно е да се започне с дозирането на Бакти+ непосредствено след механичното изпомпване на утайката от септичната яма. Малкото количество водниста кал на дъното на септика ще осигури оптимална среда за размножаването на Бакти+ бактериите.

- Бакти+ осигурява безопасно пускане на домашните пречиствателни станции за отпадъчни води в експлоатация както на нови съоражения, така и след сервизно почистване. Бакти+ предотвратява преноса на нежелани микроорганизми при използването на начална утайка от друга ПСОВ.

- В случай че каналът е напълно запушен, първо използвайте, механичен начин за прочистване, и чак след това използвайте биологичния начин за почистване и профилактика с препарата Бакти+.

- Спазвайте препоръчителното дозиране на препарата и го прилагайте в редовни интервали.

  • Безопасност при употреба:

Да не се вдишва, да не се поглъща, да се избягва контакт с очите и отворени рани. 

След всяка употреба ръцете да се измият със сапун и вода. 

Да се съхранява на сухо място, при температура между 5-35° С. След всяка употреба внимателно затворете опаковката.